Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Konferens: kvalitetsregister för forskning 2021

Konferensens syfte är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.

Program och anmälan på lakemedelsakademin.se