Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Konferens om patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården

Vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella kvalitetsregistren? Fokus för konferensen är hur Patientrapporterade utfallsmått (PROM) kan användas för att beakta patienternas perspektiv och förbättra hälso- och sjukvården.

Program och anmälan på QRC Stockholm