Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Webbinarium med genomgång av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet: bakgrund, övergripande beskrivning av innehållet och vilka vägval som gjorts. Genom en patientberättelse skildras ett tänkbart scenario för utredningsprocessen och hur vårdförloppet kan vara ett stöd i arbetet.

Anmälan

Medverkande: Madelene Johanzon och Anne Ekdahl, båda ordförande i nationell arbetsgrupp för vårdförloppet, samt Christèl Åberg, ledamot i arbetsgruppen.

Skicka gärna in frågor i förväg, till kontaktpersonen nedan. Delar av webbinariet spelas in och kan ses i efterhand.

Kontakt

Linnea Grankvist, processledare NPO äldres hälsa, linnea.grankvist@regionvarmland.se

Läs vidare