Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Webbinarium om personcentrerat sammanhållet vårdförlopp hjärtsvikt

Nationellt programområde (NPO) hjärt- och kärlsjukdomar, samt nationell arbetsgrupp (NAG) hjärtsvikt står bakom inbjudan och innehåll.

Anmälan

Krister Lindmark, ordförande i NAG hjärtsvikt, guidar genom vårdförloppet tillsammans med fysioterapeut och sjuksköterska från samma NAG. De går igenom vårdförloppets olika delar och varför just de har valts ut, vilka organisatoriska knutar som behöver lösas, samt nycklar till framgångsrik uppföljning. Sista halvan av webbinariet avsätts för frågor. Skicka gärna in frågor i förväg.

Delar av webbinariet spelas in och kan ses i efterhand på kunskapsstyrningvard.se.

Kontakt