Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Webbinarium om vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar och nationell arbetsgrupp (NAG) osteoporos bjuder in till webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos.

Anmälan

Håkan Fureman, ordförande NPO endokrina sjukdomar, inleder webbinariet och Kristina Åkesson, ordförande NAG osteoporos, guidar genom vårdförloppet. Kristina beskriver vårdförloppets olika delar, varför de är valda, vilka organisatoriska knutar som behöver lösas samt nycklar till framgångsrik uppföljning. Processledare Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin medverkar också. Webbinariet avslutas med frågor

Delar av webbinariet spelas in och kan ses i efterhand via länk på sidan nedan. Där finns också en presentation av vårdförloppet samt två filmade intervjuer om vårdförloppet.

Kontakt

Helen Abrahamsson, processledare NPO endokrina sjukdomar, helen.abrahamsson@norrarf.se

Läs vidare