Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 november 2020

Kontakt

Antibiotikaforum 20 november

Årets konferens har temat ”Antibiotikaresistens – den dolda pandemin”. Annika Hahlin, ledamot i Nationell arbetsgrupp strama, håller två föreläsningar om antibiotikaanvändning.

Annika Hahlin

Annika Hahlin

Annika Hahlins ena föreläsning har titeln ”Att mäta och påverka antibiotikaanvändning” och riktar sig till allmänheten. Den andra har titeln ”Vad styr antibiotikaanvändningen? Förändringar över tid, våren 2020” och riktar sig till personer som arbetar praktiskt med frågor kring antibiotikaresistens.

– En klok och återhållsam antibiotikaanvändning kan åstadkommas om våra nationella behandlingsrekommendationer för infektioner följs. Kunskapsstyrningen har en mycket viktig roll i arbetet med att ta fram och sprida rekommendationer, säger Annika Hahlin.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket arrangerar konferensen, som är gratis. Den vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor.

Mer information och anmälan

Läs vidare