Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 maj 2021

Kontakt

Automatiserad journalinformation till kvalitetsregister utökas

Nyligen anslöt Region Värmland med kvalitetsregistret RiksSvikt till Ineras tjänst ”Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister”. Driftsättningen är först ut i ett program som sedan hösten 2020 arbetar för att automatisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och kvalitetsregister. Sedan tidigare finns ett tiotal automatiserade anslutningar upprättade.