Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 2 december 2020

Kontakt

De utvecklar vården mitt i pandemin

Att hantera en pandemi och samtidigt utveckla vården är en utmaning och en nödvändighet på samma gång. I Region Uppsala finns tankar om vårdförlopp som ett verktyg för att hantera uppskjuten vård.

Jennie Wong

Jennie Wong

Utvecklingen av hälso- och sjukvården pågår parallellt med hanteringen av pandemin. Införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är ett exempel på detta.

– Det är många personer i vården som har kommenterat att det hade varit bra om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp redan hade varit införda i vården. De menar att vi då hade haft gemensamma verktyg att hantera den uppskjutna vården som nu byggs upp under det intensiva arbetet med Covid-19, säger Jennie Wong, samordnare inom kunskapsstyrning i Region Uppsala som bland annat arbetar med införande av vårdförlopp.

Regionerna arbetar med införande av vårdförlopp på olika sätt. Och för att bästa tillgängliga kunskap ska kunna användas i varje patient- eller invånarmöte behöver regioner och kommuner göra lokala tillämpningar av nationellt framtagna vårdstöd. I Region Uppsala förbereds införande av godkända vårdförlopp, tre i taget, genom att bygga upp en struktur där grunden består av omfattande gapanalyser.

– Vi kommer att lägga mycket tid på gapanalyser. Då vet vi vad vi behöver göra, vad som behöver förändras i vilka processer och vilka resurser som krävs. Nödvändig uppföljning av vårdförloppen därefter blir enklare, säger Jennie Wong.

För relevanta vårdförlopp sker också införandet i samarbete med kommunerna i länet.

– Det är viktigt, för ”ensam kan ingen funktion få patienterna till en evidensbaserad vård”, som en klok kollega från Värmland i vårt system för kunskapsstyrning sa, säger Jennie Wong.