Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 23 oktober 2020

Kontakt

Få koll på remisser av kunskapsstöd 2021

Från och med 2021 kommer Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att ha fasta remissdatum för olika typer av kunskapsstöd såsom vårdförlopp och vårdprogram.

Remisserna är öppna så att alla som vill kan lämna synpunkter på kunskapsstödens innehåll. Remisserna läggs upp på kunskapsstyrningvard.se. I regel kommer en remissrunda att vara i två månader. Undantag kan förekomma, till exempel vid mindre revideringar av kunskapsstöd som inte kräver lika lång remisstid.

Remissdatum

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november