Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 9 december 2020

Kontakt

Film om patientkontrakt

Lär dig mer om vad patientkontrakt är, och hur det kan vara ett verktyg i arbetet med en god och jämlik vård.

Se filmen som förklarar syftet med patientkontrakt, där Mats Bojestig, ordförande för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, ger sin syn på hur det ska bidra till god och jämlik vård. Medverkar gör även representanter för några av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen där patientkontrakt är en viktig del.