Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 februari 2021

Kontakt

Förslag om att erbjuda igångsättning av förlossning i graviditetsvecka 41

Kvinnor bör erbjudas igångsättning av förlossningen eller undersökning och bedömning med individuell planering i början av graviditetsvecka 41.

Det framgår i ett förslag till rekommendationer från Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning. Rekommendationen är på öppen remiss från den 15 februari till den 15 april 2021.

Rekommendationerna har tagits fram av en nationell arbetsgrupp. Bakgrunden är att det finns skillnader i landet, och studier som visar att det kan finnas fördelar för barnet med igångsättning i graviditetsvecka 41 jämfört med avvakta till graviditetsvecka 42. Syftet är att stödja de gravida kvinnorna, mödrahälsovården och förlossningsvården i hela landet med enhetliga rekommendationer. Förslaget avser friska gravida kvinnor utan komplikationer. Flera regioner erbjuder redan igångsättning i graviditetsvecka 41.

Var femte graviditet

I Sverige når var femte graviditet 41 veckor, vilket är ungefär 25 000 graviditeter per år. Att sätta igång en förlossningen innebär att man framkallar förlossningsarbetet med läkemedel eller mekaniska metoder, istället för att vänta på att förlossningen startar spontant.

Förslaget innebär i korthet:

  • Mödrahälsovården bör erbjuda alla gravida muntlig och skriftlig information om handläggning i graviditetsvecka 41.
  • Kvinnan bör vara i värkarbete, eller bör ha fött sitt barn innan graviditetsvecka 42.

I början av graviditetsvecka 41 rekommenderas följande alternativ:

  • Erbjud igångsättning av förlossningsarbetet.
  • Erbjud undersökning och bedömning med individuell planering.

Rekommendationerna fastställs av Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning efter bearbetning av remissvar.

Kontakt

Frågor om riktlinjen:

Frågor om Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning samt om kunskapsstyrningssystemet:

Läs vidare