Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 juni 2020

Kontakt

Första områdesrapporten för vårdförlopp publicerad

Den första områdesrapporten som publiceras är en preliminär områdesrapport om stroke och TIA. Den innehåller bland annat resultatmått för nedsatt funktionsförmåga och dödlighet vid stroke.

Områdesrapporter för vårdförlopp publiceras på Vården i siffrors webbplats.

Områdesrapporten på vardenisiffror.se