Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

22 juni 2020

Kontakt

Prenumerera på Nyheter i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Första områdesrapporten för vårdförlopp publicerad

Den första områdesrapporten som publiceras är en preliminär områdesrapport om stroke och TIA. Den innehåller bland annat resultatmått för nedsatt funktionsförmåga och dödlighet vid stroke.

Områdesrapporter för vårdförlopp publiceras på Vården i siffrors webbplats.

Områdesrapporten på vardenisiffror.se