Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 mars 2021

Kontakt

Generisk modell för rehabilitering för integrering i vårdförlopp

En generisk modell för rehabilitering har godkänts av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning. Modellen kommer att bli en integrerad del av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.

Eva Stjernström

Eva Stjernström

Den generiska modellen för rehabilitering syftar till att säkerställa att rehabilitering integreras på ett enhetligt sätt i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Den är därför inte ett fristående vårdförlopp utan blir en del av dem. Den generiska modellen beskriver rehabiliteringsprocessen och i modellen ingår även delar av det försäkringsmedicinska arbetet.

– Målgruppen för den generiska modellen är nationella arbetsgrupper (NAG) som utvecklar vårdförlopp för olika hälsotillstånd. Modellen ska kunna användas oavsett hälso- och funktionstillstånd, diagnos och patientgrupp, säger Eva Stjernström, ordförande för den nationella arbetsgruppen (NAG) som tagit fram modellen.

En generisk nationell modell för rehabilitering skapar förutsättningar för att alla patienter i behov av rehabilitering får ett strukturerat omhändertagande med tidig individuell bedömning, upprättande av rehabiliteringsplan, evidensbaserade åtgärder och uppföljning. Den generiska modellen syftar till att skapa en jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering med ett personcentrerat och individanpassat arbetssätt. Ett annat syfte är att underlätta implementering av de diagnosspecifika vårdförloppen då rehabiliteringsdelen är utformad utifrån en gemensam struktur.

Läs vidare