Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 27 november 2020

Kontakt

Hallå där Gunilla Gunnarsson, särskild utredare om tillgänglighet

Du leder arbetet i delegationen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Vad är det ni har fått i uppdrag att göra?

Gunilla Gunnarsson

Gunilla Gunnarsson

– Vi ska på flera sätt arbeta för en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Bland annat genom att stödja regionerna i deras arbete med handlingsplaner för ökad tillgänglighet, informera om patienters valmöjligheter i vården och stödja kommuner och regioner i omställningen till nära och tillgänglig vård.

Hur skulle ni vilja samarbeta med kunskapsstyrningssystemet?

– Förhoppningsvis på flera sätt. Vi kommer bland annat att vilja föra dialog med de nationella programområdena om hur de kan leda för ökad tillgänglighet inom sina respektive områden. Flera satsningar inom kunskapsstyrningen blir också viktiga att samarbeta med, till exempel personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och cancersatsningen.

Hur påverkar covid-19 delegationens arbete?

– Paradoxalt nog tror jag att i allt elände så kan covidpandemin hjälpa oss i arbetet att förbättra tillgängligheten! Det är allvarligt att pandemin ökar köerna men vården har också fått erfarenheter och utveckling som är så viktig för förändringsarbetet. Jag tänker bland annat på digitaliseringen som utvecklats snabbt och på kortare beslutsvägar och professionellt engagemang.

Vad hoppas du att delegationens arbete ska leda till?

– Jag hoppas att man i framtiden säger att ”det var då det vände”. Om vi kan dra vårt strå till stacken för att tänka och arbeta på nytt sätt kring tillgänglighet är jag nöjd.

Direktivet på regeringens webbplats