Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 november 2020

Kontakt

Justerat värdskap för primärvårdsrekommendationer

Nuvarande organisation och sjukvårdsregionala värdskap för primärvårdsrekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd avslutas vid årsskiftet. Istället organiseras arbetet med alla typer av kunskapsstöd utifrån de nationella programområdena.

Förändringen ska ge en enhetlig struktur och tydlig ansvarsfördelning och beslutsordning. Alla författare av kunskapsstöd får en organisatorisk tillhörighet utan parallella strukturer och dubbelarbete. Sjukvårdsregionerna och nationella stödfunktionen hjälps åt att utveckla rutiner och tydlig ansvarsfördelning för att förvalta och revidera alla typer av kunskapsstöd.

Genom att ta vara på kompetensen hos författarna av primärvårdsrekommendationer finns även en möjlighet att förstärka primärvårdsperspektivet i olika typer av kunskapsstöd.

Knyter kontakter

Sjukvårdsregionala samordnare och kontaktpersoner för Nationellt kliniskt kunskapsstöd hjälper nu programområdena att knyta till sig ansvariga författare och planera nödvändiga insatser inom respektive område. Fram till årsskiftet pågår revideringen av primärvårdsrekommendationerna som tidigare.

Nationell redaktion

Den nationella redaktionen stöder alla programområden i nyproduktion, revidering och utveckling av kunskapsstöd. Redaktionen samordnar innehållsproduktionen och nationella remisser och ansvarar för arbetsrutiner och redaktionella riktlinjer för alla typer av kunskapsstöd.

Om Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionernas utveckling av ett nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården startade 2015 utifrån en överenskommelse med staten. Nationellt kliniskt kunskapsstöd innehåller idag ungefär 370 rekommendationer anpassade för patientmötet i primärvård. Den tekniska infrastrukturen ger stöd för hela processen att skapa, versionshantera, granska, kommentera, märka upp, godkänna, lagra, publicera, distribuera och arkivera innehåll. Respektive region kan göra tillägg till de nationella rekommendationerna.

Läs vidare