Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 5 november 2020

Kontakt

Kan pandemin påverka införande av nya läkemedel?

Sjukvård skjuts på framtiden, folkhälsan försämras och skatteintäkterna minskar. Hur påverkar covid-19-pandemin sjukvårdens möjlighet att satsa på nya dyra läkemedel? Frågan diskuteras i podden Rådet från NT-rådet.

Diskussioner kring detta förs i det nya avsnittet "Prioritering i tuffa tider" i podden Rådet från NT-rådet (Rådet för nya terapier).

Läs mer och lyssna på poddavsnittet