Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Kontakt

Konferens om skadligt bruk och beroende

Den 8 december anordnar Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för skadligt bruk och beroende.

Konferensen vänder sig till chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med skadligt bruk eller beroende, politiker, professions- och brukarföreningar.

Anmäl dig till konferensen

Läs vidare