Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 februari 2021

Kontakt

Kunskapsstöd för cancer och graviditet på remiss

Nationella vårdprogram för hudlymfom och sköldkörtelcancer, samt riktlinje för graviditet i vecka 41, är ute på öppen remiss mellan 15 februari och 15 april 2021.

Att remissförfarandet är öppet innebär att alla som vill kan lämna remissvar.

Det övergripande målet med vårdprogrammen och riktlinjen är att bidra till en god, jämlik och evidensbaserad vård.

Läs vidare