Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 9 oktober 2020

Kontakt

Kunskapsstöd för en hel vårdkedja

Nationellt kliniskt kunskapsstöds infrastruktur ska användas för att tillgängliggöra alla former av kunskapsstöd som tas fram inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Infrastrukturen ska nu utvecklas för att rymma kunskapsstöd för hela vårdkedjan.

Infrastrukturen omfattar stöd och processer för distribution, innehållsproduktion och teknik. Årets arbete ska resultera i att det från och med 2021 går att producera, lagra och distribuera innehåll som stöder det kliniska mötet i både primär och specialiserad vård.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och vårdprogram publiceras löpande på webbplatsen för nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK).

Vårdförlopp och vårdprogram på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Utveckling av NKK under 2020

  • Fördjupad analys av regionernas behov och krav på märkning, lagring och distribution.
  • Analys och prioritering av nya innehållsmängder till stöd för det kliniska mötet i primärvård och specialiserad vård.
  • Teknisk utveckling för att kunna hantera nya innehållsmängder.
  • Funktioner för att ange referenser och medverkande enligt generiskt ramverk för kunskapsstöd och förbättrat stöd för produktionsplanering.
  • Förankring av framtaget koncept för ett mer strukturerat innehåll för framtida integration i vårdinformationssystem.