Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 januari 2021

Kontakt

Lämna remissvar för nationellt vårdprogram distala radiusfrakturer

Ett nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer är ute på öppen remiss mellan 15 januari och 15 mars 2021.

Att remissförfarandet är öppet innebär att alla som vill kan lämna remissvar. Till vårdprogrammet hör en konsekvensbeskrivning som bör läsas innan remissvar ges.

Det övergripande målet med vårdprogrammet är att bidra till en god, jämlik och evidensbaserad vård av patienter med distala radiusfrakturer.

Vårdprogrammet har under november 2020 varit ute på en första remiss med fokus på det medicinska innehållet samt på att förankra sakinnehållet i vårdprogrammet. Remissrunda två, som sker mellan den 15 januari och 15 mars, kommer att ha huvudsakligt fokus på tillämpbarhet av vårdprogrammet.

Här lämnar du remissvar