Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 21 december 2020

Kontakt

Lämna remissvar för nationellt vårdprogram kronisk njursjukdom

Ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom är ute på öppen remiss mellan 15 december 2020 och 10 mars 2021.

Remissförfarandet är öppet vilket innebär att alla som vill kan lämna remissvar.

Målet med det nationella vårdprogrammet är bland annat att upptäcka njursjukdom i ett tidigt stadium, att göra skillnad för patienterna med förberedande och förebyggande arbete i primärvården och att patienterna ska få en god och jämlik vård med rätt behandling vid varje vårdnivå.

Här lämnar du remissvar