Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 5 mars 2021

Kontakt

Medverkan från NPO infektionssjukdomar i Lancetpublicerad mortalitetsstudie inom covid-19

Kristoffer Strålin, ordförande i Nationellt programområde infektionssjukdomar, är även sakkunnig i Socialstyrelsens covid-19-databas. Den övervakar patienter som vårdats på sjukhus för covid-19 i Sverige. Antal dödsfall från databasen för perioden mars-september 2020 har nu publicerats i tidskriften Lancet Regional Health Europe.

Sammanställningen visar att dödstalet sjönk under den första vågen och låg oförändrad under sommaren 2020.

– Vi kunde inte fastställa vad minskningen i dödlighet berodde på. Därför kommer vi nu att titta närmare på förändringsdata över antal dödsfall under andra vågen av pandemin, säger Kristoffer Strålin.

Läs vidare