Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 10 november 2020

Kontakt

Nationell redaktion stödjer arbetet med kunskapsstöd

Den nyinrättade redaktionen ska ge stöd och avlastning till nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper i arbetet med kunskapsstöd i form av vårdprogram, vårdriktlinjer eller vårdförlopp.

Den nationella redaktionen är på plats sedan september, och den är en del av den nationella stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förutom att ge stöd och avlastning i arbetet med kunskapsstöd, ska redaktionen också kvalitetssäkra och koordinera produktions- och förvaltningsarbetet med kunskapsstöd, inklusive administrering av granskningsprocess. Redaktionen kommer att arbeta i nära samverkan med bland annat samverkansgruppen metoder för kunskapsstöd.

Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd

Redaktionen har redan börjat kontakta processledare för de nationella programområden som just nu arbetar med att ta fram kunskapsstöd, för att planera arbetet tillsammans.

Anna Åkerman

Anna Åkerman

– Vi ser vikten av att komma in tidigt i arbetet med vår redaktionella kompetens. På så sätt finns vi med hela vägen från planering till publicering och kan bidra till att kunskapsstöden uppfyller kraven på tillgänglighet, enhetlighet, tydlighet och aktuellt innehåll. Vi ser att det finns behov av vår hjälp och ser fram emot kommande samarbeten, säger Anna Åkerman som leder den nationella redaktionen.

Redaktörer med dubbla kompetenser

Vid redaktionen arbetar för närvarande åtta medicinska redaktörer. De har erfarenhet av arbete med olika typer av kunskapsstöd på Inera, både till allmänheten och professionen. Många av redaktörerna har dubbla kompetenser; dels en bakgrund från vården, dels en utbildning inom bland annat journalistik, kommunikation eller språkvetenskap. De har goda kunskaper om målgrupper, språk, form och struktur.