Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 september 2020

Kontakt

Nationell utvärdering av gendiagnostik för bröstcancer

Provrör

Det som ska utvärderas är plattformar som används för att förutsäga risk för metastaser hos bröstcancerpatienter, inför beslut om cytostatikabehandling. Syftet är att undvika över- respektive underbehandling med cytostatika.

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har bett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att göra utvärderingen. Detta har skett i samråd med Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och Nationella programområdet för medicinsk diagnostik.

Läs hela nyheten på Janusinfo.se