Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 8 oktober 2020

Kontakt

Nobelpris stärker arbete för eliminering av hepatit C

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin uppmärksammar banbrytande forskning som banat väg för att det nu är möjligt att behandla och bota hepatit C. Detta stärker ett arbete inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård med att ta fram en nationell plan för hepatiteliminering.

Nobelpriset delas mellan tre forskare vars upptäckter ledde till att ett helt nytt virus, hepatit C-virus, kunde identifieras. Detta ledde till utveckling av känsliga blodtester som har eliminerat risken att smittas av blodtransfusioner. Upptäckten var också ett startskott för en utveckling som ledde till att effektiva läkemedel mot hepatit C-virus kunde tas fram.

Mål att eliminera hepatit B och C

År 2015 satte WHO upp som mål att eliminera hepatit B och C till år 2030. I Sverige har det hittills inte funnits någon samlad plan för hur elimineringsmålen ska nås. Med anledning av det har en nationell arbetsgrupp för hepatit bildats inom nationellt programområde infektionssjukdomar, med uppdrag att ta fram en nationell plan för hepatiteliminering i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Planen beräknas vara klar under 2021.

Arbetsgruppen har bland annat konstaterat att fler personer som är smittade med hepatit C behöver screenas för att få diagnos. Många kommer aldrig i kontakt med specialistkliniker där de erbjuds utredning och behandling. Orsakerna till detta kan vara att leversjukdom är en tyst sjukdom med få symtom samt att patienter kan ha beroendesjukdom, psykiatrisk samsjuklighet eller andra sjukdomar som gör att de inte söker vård.

Mer samarbete behövs

För att nå elimineringsmålen behövs bättre samverkan mellan hepatit C-vård, uppsökande verksamhet från infektionskliniker till vårdenheter utanför sjukhuset och kriminalvård. Vidare behövs samarbete med aktörer som socialtjänsten, frivillighetsorganisationer för hemlösa med flera för att nå högriskgrupper.

Fakta hepatit C

Hepatit C är en form av gulsot som kan leda till skrumplever eller levercancer. 71 miljoner människor uppskattas leva med hepatit C runt om i världen. 350 000–500 000 dör årligen på grund av skador orsakade av hepatit C.