Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 september 2020

Kontakt

Nu startar NPO kirurgi och plastikkirurgi upp

Ledamöter, ordförande och värdskap för programområdet utsågs vid styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds senaste möte den 25 september. Värdskapet kommer att ligga i Västra sjukvårdsregionen.

Anna Elander

Anna Elander

– Det är med stor entusiasm jag ser fram mot detta uppdrag och att förbättra vården för patienter inom området, säger Anna Elander, ordförande i programområdet.

Anna Elander arbetar till vardags som verksamhetschef för plastikkirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset och som professor i plastikkirurgi vid Göteborgs universitet. Hon ser att en nationellt gemensam kunskapsstyrning inom kirurgi och plastikkirurgi har mycket att bidra med för patienterna.

– Kunskapsstöd och riktlinjer bidrar till en mer jämlik vård avseende indikationer och hur ingreppen ska utföras. Det gör det blir betydligt lättare att följa upp och jämföra resultat med avsikt att kvalitetssäkra ingreppen utifrån ett nytto- och komplikationsperspektiv. Genom att koppla detta till kvalitetsregister ökar också möjligheten till forskning, vilket jag vet behövs inom flera av de ingående diagnosområdena eftersom det vetenskapliga kunskapsläget är lågt eller otillräckligt, säger Anna Elander.

Anna Elander ser också fram emot de struktur- och kompetensfrågor som kan komma att lyftas i och med programområdets arbete.

Nationellt programområde för kirurgi och plastikkirurgi