Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 31 maj 2021

Kontakt

Nya nationella vårdprogram för skivepitelcancer och merkelcellscancer

Skivepitelcancer i huden är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Merkelcellscancer är en ovanlig men mycket aggressiv malign hudtumör.