Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 december 2020

Kontakt

Nya överenskommelser mellan regeringen och SKR

Regeringen och SKR har slutit fyra nya överenskommelser för 2021 med fokus på hälso- och sjukvården. Totalt satsas 5,5 miljarder kronor på ökad tillgänglighet, stärkt cancervård, psykisk hälsa och en jämlik och säker vård.