Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Kontakt

Nya vårdförlopp i startgroparna

Under hösten startar 14 nationella arbetsgrupper (NAG) upp och påbörjar framtagandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Några av vårdförloppen som blev godkända tidigare i år bygger också på med en del två.

Arbetet med att ta fram nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fortsätter med hög fart. Sedan tidigare har sex vårdförlopp blivit godkända och nu ska arbetet med 15 nya vårdförlopp starta.

– Det är ett omfattande arbete att utarbeta ett vårdförlopp. Men vi har lärt av tidigare arbeten och idag finns flera mallar och annat stödmaterial som ska underlätta processen för de nystartade arbetsgrupperna, säger Christina Holmström, processledare för vårdförloppen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att ta fram ett vårdförlopp tar ungefär ett halvår. Därefter skickas det ut på remiss. Remisstillfällena infaller fyra gånger om året och synkas även med remisser för andra kunskapsunderlag, till exempel vårdprogram. Nästa remisstillfälle är 15 februari 2021.