Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 5 maj 2021

Kontakt

Ny rapport om att arbeta med Patientkontrakt

Som en del i arbetet med Patientkontrakt finns så kallade testbäddar. Det är ett sätt att arbeta nära personer med patienterfarenhet för att på ett innovativt sätt utveckla Patientkontrakt. Nu presenterar Region Jönköping sitt arbete med testbäddar i en ny rapport.

Rapporten beskriver arbetet med att stärka personer med kronisk och långvarig sjukdom att tillvarata och utveckla sina egna förmågor för att öka förutsättningar för samskapande vård. Målet var att utforska Patientkontraktets delar i relation till egen hälsa och vård tillsammans med personer med egen erfarenhet av att vara patient. Ramen för arbetet var ”Patientkontrakt i praktiken”, det vill säga hur fungerar mötet med vården och hemma i egenvården.

Medel för testbäddar

Regionerna kan söka medel pengar hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att genomföra testbäddar. Syftet är att uppmuntra innovativ utveckling av Patientkontraktets olika delar och att fånga lärdomar som kan spridas till fler. Fokus ligger på person och relation och att gå från patienten som passiv mottagare till aktiv medskapare.

Lagförslag

Patientkontrakt är en central del i omställningen till nära vård, och integreras bland annat med införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som tas fram inom systemet för kunskapsstyrning och min vårdplan cancer. Men Patientkontrakt gäller i hela vården och omsorgen. Patientkontrakt ligger som lagförslag i utredningen ”God och nära vård” och planeras träda i kraft januari 2024.

Läs vidare