Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 december 2020

Kontakt

Ny teknik för förmaksflimmer utvärderas

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har beslutat att utvärdera ny teknik för självmonitorering av förmaksflimmer.

MTP-rådet ber nu Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) att göra en hälsoekonomisk värdering av ett antal produkter, vilket är ett led i processen innan en rekommendation ges till regionerna. TLV har tidigare också gjort en så kallad temaspaning och undersökt vilka produkter som kan vara intressanta att gå vidare med. Den här gången handlar det om produkter där patienten själv kan registrera sitt EKG och skicka till sin vårdgivare. Idag finns flera tekniklösningar och appar som har den möjligheten. De produkter rådet i första hand kommer be TLV att värdera är Coala Heartmonitor Pro och Kardia Mobile, men fler kan komma ifråga.

MTP-rådet är en del av Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik.

Läs vidare