Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 18 november 2020

Kontakt

Nytt uppföljningssystem för högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har tagit fram ett uppföljningssystem som ska öka transparensen och tillgängliggöra resultat för den nationella högspecialiserade vården.

Systemet visar den årsrapportering som vårdenheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård gör. I uppföljningssystemet finns bland annat information om hur många patienter som behandlas, varifrån patienterna kommer samt ålder och kön. Uppföljningen visar även väntetider till nationella vårdenheter. Det går också att följa vissa viktiga vårdresultat som till exempel överlevnad och vanliga komplikationer.

Se trender inom några år

Just nu syns resultaten från 2019. Inom några år kommer det vara möjligt att se trender och följa utvecklingen. Eftersom patientunderlaget än så länge är litet, är statistiken inte tillräcklig för att värdera landets eller en enhets resultat. Däremot kan den ge en fingervisning om det behövs djupare analyser. På sikt, när patientunderlaget är större, kommer statistiken bli viktig för att säkerställa att nationell högspecialiserad vård är jämlik och tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor.

Uppföljningssystemet på Socialstyrelsens webbplats