Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 21 maj 2021

Kontakt

Patienterna trygga med akutvården

De allra flesta patienterna som besökt akutsjukvården är nöjda och anser att deras behov av vård har blivit tillgodosett. Det visar resultatet av Nationell Patientenkät om akutvård 2020.

Drygt 15.000 patienter som besökt akutmottagningar har svarat på vad de tycker om sitt vårdbesök. Resultatet av undersökningen visar på ett gott omhändertagande och att majoriteten av patienterna har känt sig trygga.

En del av kunskapsstyrningssystemet

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Den är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nationell patientenkät