Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 mars 2021

Kontakt

Patientöversikt skapar delaktighet inom cancervården

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. Individuell patientöversikt (IPÖ) ger patienten möjlighet att bli delaktig i sin egen vård och behandling.

Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.