Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 2 december 2020

Kontakt

Region Stockholm får med politiken i kunskapsstyrningen

Regionala programområden som motor, användning av kvalitetsregister och stöd från den politiska ledningen. Det är tre viktiga faktorer för framgång i det sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrning enligt Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Björn Eriksson berättade hur sjukvårdsregion Stockholm-Gotland och Region Stockholm har utvecklat arbetet med kunskapsstyrning de senaste åren, detta vid en digital lärandeträff i kunskapsstyrningssystemet den 2 november.

I Region Stockholm finns en politisk nämnd för kunskapsstyrningsfrågor.

– Vårt mål är att integrera kunskapsstyrningen på ett strukturerat sätt från den politiska processen och hela vägen till patientmötet. Hur vi lyckas med det kommer att avgöra hur framgångsrika vi är, sa Björn Eriksson.

De regionala programområdena är motorn i Region Stockholms arbete med kunskapsstyrning.

– Jag är mest stolt över hur vi lyckats bemanna vår regionala programområden med kompetenta ledamöter, och jag är övertygad om att arbetet med kunskapsstyrning kan frigöra resurser i andra delar av organisationen.

– Vi ser redan att programområdena och den nationella samverkan är jätteviktig i arbetet med den uppskjutna vården på grund av corona-pandemin, sa Björn Eriksson.

Se hela lärandeträffen