Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 maj 2020

Kontakt

Samarbete med Socialstyrelsen under pandemin

– Vi är tacksamma för stödet från de nationella programområdena i coronapandemin. Jag är imponerad över hur väl kommunikationen i strukturen för kunskapsstyrningen har fungerat, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen.

Thomas Lindén, Socialstyrelsen

Thomas Lindén, Socialstyrelsen

Vid SKR:s digitala lärandeträff den 12 maj samtalade med Mats Bojestig, ordförande i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, och Thomas Lindén. Lindén framförde positiv återkoppling kring hur kommunikationen har fungerat mellan Socialstyrelsen och de nationella programområdena (NPO).

– Vi brukar ha ledtider på ett och ett halvt till två år för att ta fram nationella riktlinjer och kunskapsstöd. Nu tar vi fram kunskapsstöd på tre till sju dagar. Vi har alltså haft extremt snabba processer, vilket har varit bra för vården. Och vi har visat att vi kan arbeta tillsammans när det gäller, säger Lindén.

Lindén berättade att konsekvensen av de snabba processerna för att ta fram kunskapsstöd är att Socialstyrelsen får en del kritik efteråt.

– När vi inte stämmer av med alla grupper såsom vi brukar göra, händer det att vi behöver revidera kunskapsstöden när vi får in synpunkter. När det gäller covid-19 kommer det in ny kunskap hela tiden, och då får vi ändra i våra dokument.

Socialstyrelsen tittar nu på vad de kan lära sig av det nya arbetssättet.

– Vi lär oss av att vi har kunnat arbeta mycket snabbare. Olika typer av stöd kräver olika kvalitetsnivå. Ibland är tempot överordnat en absolut högsta kvalitetsnivå.