Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 17 februari 2021

Kontakt

Se konferens om nationellt vård- och insatsprogram för adhd

Den 11 februari anordnade Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för adhd. Du kan nu se en inspelning av konferensen.

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient, brukare eller elev.

Konferensen vände sig till chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med adhd, samt politiker, professions- och brukarföreningar.

Program och länk till konferensen

Läs vidare