Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 21 maj 2021

Kontakt

Se vårens lärandeträff i kunskapsstyrning i efterhand

Den 18 maj hölls en lärandeträff för alla nationella programområden och samverkansgrupper i kunskapsstyrningssystemet. Nu kan du se inspelningar från lärandeträffens delar.

Övergripande fokus för lärandeträffen var hur många aktörer tillsammans genom kunskapsstyrningssystemet bidrar till visionen om att rädda liv och skapa jämlik hälsa. Flera exempel visades på samverkan med patienter, både med individer och organisationer för patienter och närstående. Inspelningar från programmet finns nedan.

Program

Välkomna och inledning

Mats Bojestig, ordförande styrgrupp Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS)

Att leda och driva utveckling i komplexa system

(OBS, denna föreläsning sprids ej i efterhand)

Klara Palmberg Broryd, forskare och erfaren ledare som doktorerat i komplexitet

Parallella dialogrum med nationella samverkansgrupper

 • Rum 1: Verktyg för NPO att arbeta med patientsäkerhet
 • Rum 2: Så kan NPO få stöd i arbetet med medicinteknik
 • Rum 3: Samarbete mellan NPO och kvalitetsregister
 • Rum 4: Att ta fram och använda nationella kliniska kunskapsstöd för patientmötet

Så bidrar samverkan till liv och jämlik hälsa

 • Åsa Höij, patientrepresentant NAG schizofreni
 • Sofia Kialt, sakkunnigkansliet Stockholm Gotland, Region Stockholm
 • Karl-Åke Jansson, ordförande RPO rörelseorganens sjukdomar, Region Stockholm
 • Simon Rundqvist, ordförande NPO barn och ungdomars hälsa
 • Martina Larsson, processledare NPO barn och ungdomars hälsa
 • Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet
 • Sylvia Määttä, patient- och närståendemedverkan, nationell stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Regioner

Lärdomar av samverkan i komplexitet – hur vi tillsammans får kraft framåt

 • Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
 • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland, ledamot SKS
 • Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Vitalis eHälsokonferens

Spår: Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

Inspelningar från lärandeträffen

Lärandeträff i kunskapsstyrning 18 maj 2021

Rum 1: Verktyg för NPO att arbeta med patientsäkerhet

Rum 2: Så kan NPO få stöd i arbetet med medicinteknik

Rum 3: Samarbete mellan NPO och kvalitetsregister

Rum 4: Att ta fram och använda nationella kliniska kunskapsstöd för patientmötet