Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 augusti 2020

Kontakt

Se webbinarium om rehabilitering efter covid-19

Hur skapar vi en god rehabilitering vid och efter covid-19? Det var temat för ett webbinarium den 16 juni som som arrangerades av nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Syftet med webbinariet var att bidra till att bästa tillgängliga kunskap om covid-19 och rehabilitering används i varje patientmöte, oavsett på vilken vårdnivå eller i vilken region eller kommun det äger rum. Deltagarna fick ta del av exempel från olika delar av landet på hur rehabiliteringen har organiserats över organisations- och verksamhetsgränser för att möta patienternas behov. Diskussionerna handlade även om hur vi kan göra och lära samtidigt inom ett område som covid-19 där kunskapsläget förändras snabbt.

Socialstyrelsen medverkade också och presenterade sina kunskapsstöd inom området. Vi fick även höra Johan som varit allvarligt sjuk i covid-19 berätta om vikten av rehabiliteringsstöd, för att kunna hantera utmaningarna med att komma tillbaka till vardagen efter sjukdomen.

Webbinariet arrangeras av nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin och en inspelning av det kan ses nedan. Det går även bra att se eller ladda ner presentationerna som visades under webbinariet.

Webbinariets innehåll

 • Kort om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 • Kort om Nationellt programområde rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin
 • Patientberättelse, Johan överlevde covid-19 och delar med sig av utmaningarna och vikten av att sätta mål för att komma tillbaka till vardagen
 • Socialstyrelsens kunskapsstöd för rehabilitering vid covid-19
 • Exempel från Västra Götalandsregionen, Stockholm och Östergötland
  • Hur struktur och vårdkedja har skapats för rehabilitering vid covid-19 inklusive det kommunala perspektivet
  • Hur vi använder och bygger kunskap om rehabiliteringsbehov utifrån rehabiliteringsmedicinsk evidens och klinisk erfarenhet vid covid-19
 • Paneldiskussion
 • Avslutning

Ta del av materialet

Ladda ner presentationerna (pdf, nytt fönster)

Socialstyrelsens kunskapsstöd för rehabilitering efter covid-19

Se webbinariet