Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 2 december 2020

Kontakt

Se webbinarium om rehabilitering vid covid-19

Ordmoln

Covid-19 påverkar flera funktioner i kroppen. En del patienter behöver lång tid och insatser från flera delar av hälso- och sjukvården och omsorgen för att komma tillbaka. Se en inspelning av webbinariet som handlar om detta.

Webbinariet innehåller flera patientberättelser och redogörelser för aktuellt kunskapsläge och vad både Socialstyrelsen och den nationella arbetsgruppen för uppföljning efter covid-19 gör och planerar.

Behovet av rehabilitering vid covid-19 varierar kraftigt mellan olika patienter. Sjukdomen påverkar flera funktioner och en del av patienterna behöver lång tid och insatser från flera delar av hälso- och sjukvården och omsorgen för att komma tillbaka. Variationen, komplexiteten och behovet av samordning och personcentrering blev tydlig för de närmare 700 personerna från hela landet som deltog i webbinariet 30 november.

– Det är mycket glädjande att så många i regionerna och kommunerna engagerar sig och vill vara med och utveckla rehabiliteringen för alla som blivit sjuka av det här viruset, säger Stefan Bragsjö, ordförande för Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin som arrangerade webbinariet.

Se webbinariet

Kunskapsstöd för rehabilitering vid covid-19

Inspelning av webbinariet ligger även på sidan för kunskapsstöd vid rehablitering vid covid-19

Samlade kunskapsstöd för rehabilitering vid covid-19

Läs vidare