Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 mars 2021

Kontakt

Stärkt vård efter förlossning i alla regioner

Samtliga regioner gjorde under 2019 insatser för att stärka vården efter förlossning. Det visar två rapporter som Sveriges Kommuner och Regioners satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård har tagit fram.

Eva Estling

Eva Estling

Två nya rapporter belyser den goda utveckling som skett inom eftervården samt ger underlag kring ett stärkt arbete för en trygg och säker förlossning. Många regioner har också gjort särskilda insatser för att stärka vården vid psykisk ohälsa för gravida och nyblivna mammor. Målet är att alla kvinnor ska känna sig trygga i vårdkedjan före, under och efter graviditet.

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård har en tät samverkan med NPO kvinnosjukdomar och förlossning, där Eva Estling sitter med.

– Vi är glada över att kunna säga att det, trots den svåra pandemin, har varit ett fortsatt bra tempo när det gäller satsningar på eftervården, säger Eva Estling, samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det speglas i den rapport om stärkt eftervård som vi har tagit fram. Men vi ser även fortsatta förbättringsbehov i regionerna. Ett sådant behov är hur man arbetar med förberedelser inför förlossning. Där har vi som mål att alla kvinnor ska ha en trygg och säker förlossning, och därför har vi också gjort ett diskussionsunderlag att använda i verksamheterna där de främsta målen är att involvera och informera kvinnorna och att vården anpassas efter varje kvinnas behov.