Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 september 2020

Kontakt

Start för verksamhetsplanering i NPO och NSG för 2021

Nationella programområden och nationella samverkansgrupper börjar nu arbetet med att skriva verksamhetsplaner för 2021. I dessa beskrivs bland annat planerade insatser för kommande år samt hur grupperna tänker sig att samverkan med andra aktörer, till exempel patient- och professionsföreningar och myndigheter, kan komma att se ut 2021.

Preliminära verksamhetsplaner ska var inne i december för att sedan beredas och fattas beslut om av styrgruppens i kunskapsstyrningssystemet i februari 2021.