Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 april 2021

Kontakt

Stöd för bedömning av patienter med covid-19 i uppföljningsfas

Nu finns ett stöd för dig som arbetar i primärvård att utreda och bedöma vuxna patienter med fortsatta besvär efter covid-19, oavsett om det handlar om laboratorieverifierad covid-19 eller inte.

Stödet består av en sammanfattning av möjliga diagnoser och utredningsmöjligheter för patienter i uppföljningsfas efter covid-19. Syftet är att presentera möjliga tester och undersökningar som kan ge information vid problem som kan finnas vid covid-19. Stödet bör anpassas och användas utifrån regionala förutsättningar.

Bakom dokumentet står en nationell arbetsgrupp med sakkunniga från medicinsk profession, Socialstyrelsen och patientorganisationen Svenska covidföreningen.