Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 21 december 2020

Kontakt

Stort intresse att svara på remisser för vårdförlopp

Intresset att svara på de öppna remisserna för de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen osteoporos, hjärtsvikt och demens har varit stort. Sammanlagt har cirka 150 remissvar skickats in.

Remissperioden var mellan den 16 september och 27 november. Fördelningen är cirka 50 remissvar per vårdförlopp. Svaren kommer nu att behandlas och beaktas inför godkännande som väntas bli i februari eller mars 2021.

– Vi vill tacka alla som har lämnat in svar. Att så många har svarat visar att det finns ett stort engagemang för vårdförloppen, något som borgar för att vi får fram bra kunskapsunderlag, säger Christina Holmström, processledare för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Med början 2021 kommer remisser för vårdförlopp och andra kunskapsstöd att gå ut vid fyra fasta tillfällen under året: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november.