Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 maj 2020

Kontakt

Tre vårdförlopp godkända

Nu har tre personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Vårdförloppen är reumatoid artrit, stroke och TIA samt höftledsartros i primärvård. Godkännandet innebär att regionerna nu kan fatta beslut om införandet i vården. Hastigheten kommer att ske med hänsyn till covid-19 och situationen i regionerna. Målet med vårdförloppen är att skapa en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård i hela landet. Men vårdförloppen kan också bidra till att hantera den så kallade vårdskulden, till exempel genom styra till primärvården och därmed avlasta specialistvården.

Ett av vårdförloppen som hanterar just detta är höftledsartros.

– Idag finns ganska stora variationer i omhändertagandet av patienter med höftledsartros. Ett problem är att en del patienter remitteras för tidigt till röntgen och ortopedisk bedömning innan en tillräcklig grundbehandling gjorts, som kanske skulle ha hjälpt patienten. I vårt vårdförlopp är vi i linje med omställningen till Nära vård och styr mot att fysioterapeuter i primärvården omhändertar patienter i större utsträckning, säger Gunilla Limbäck Svensson, ordförande i nationell arbetsgrupp för höftledsartros.

De nu godkända vårdförloppen kommer även att vidareutvecklas till att omfatta en större del av vårdkedjan. Flera av de vårdförlopp som påbörjades i höstas planeras att bli godkända vid nästa styrgruppsmöte den 25 september.

Vårdförloppen finns tillgängliga på regionernas gemensamma system för kunskapsstöd:

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Mer information om vårdförlopp