Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 februari 2021

Kontakt

Två nya vårdförlopp godkända

Den 24 februari godkände styrgruppen i systemet för kunskapsstyrning två nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: osteoporos sekundärprevention efter fraktur och nydebuterad hjärtsvikt. Det innebär att regionerna nu kan fatta beslut om att påbörja införandet.

Idag kan det skilja hur patienter med osteoporos respektive hjärtsvikt får vård, och tanken med vårdförloppen är att dessa olikheter ska minska i landet. För att ta hjärtsvikt som exempel så får inte alla patienter samma vård. Varje år insjuknar uppemot 40 000 personer i Sverige med en nyupptäckt hjärtsvikt och det här vårdförloppet kommer att bli tillämpligt för de flesta av dem.

– Det finns stora skillnader i vården idag, till exempel när det gäller första linjens läkemedelsbehandling. Alla får inte de läkemedel som bör ges. Men det finns också skillnader i tillgång till en sköterskeledd sviktmottagning och tillgång till fysioterapeutledd fysisk träning. Där skiljer det sig väldigt mycket i landet, säger Krister Lindmark, överläkare och docent i kardiologi och ordförande i nationell arbetsgrupp hjärtsvikt.

När det gäller osteoporos handlar det personcentrerad och sammanhållna vårdförloppet om sekundärprevention, alltså patienter som nyligen haft en fraktur. I Sverige förekommer årligen cirka 85 000 osteoporosrelaterade frakturer i befolkningen som är över 50 år. En av de största riskfaktorerna för ny fraktur är att patienten redan haft en fraktur. I dagsläget finns en betydande underdiagnostik och underbehandling av personer i den gruppen. Kristina Åkesson, professor i ortopedi vid Lunds universitet samt ordförande för den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdförloppet förklarar:

– Alla erbjuder inte den frakturkedja vi eftersträvar i vårdförloppet. Det finns olikheter och utmaningar både geografiskt, socioekonomiskt och strukturellt. Många ställen har en väldigt bra vård, men det finns också många platser där man inte har någon uppföljning efter fraktur.

Fyra vårdförlopp antagna

I regionerna pågår nu införandet av de sedan tidigare sex godkända vårdförloppen: höftledsartros – primärvård, reuamtoid artrit, schizofreni förstagångsinsjuknande, KOL, stroke TIA samt kritisk benischemi. 14 vårdförlopp är under framtagande. Styrgruppen har också beslutat att fyra nya vårdförlopp ska börja utarbetas: matallergi, ryggsmärta, sekundärprevention vid perifer arteriell sjukdom samt obstruktiv sömnapné hos vuxna.

Mer information om vårdförloppen