Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 september 2020

Kontakt

Uppdaterad rekommendation för glukosmätare

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har uppdaterat Rådet för nya terapiers (NT-rådets) tidigare rekommendation för kontinuerlig glukosmätning med produkten FreeStyle Libre vid diabetes typ 2. Rekommendationen inkluderar nu även FreeStyle Libre 2.