Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 april 2021

Kontakt

Uppdateringar i Nationellt kliniskt kunskapsstöd varje månad

Uppdateringar i regionernas gemensamma rekommendationer för patientmötet i primärvård publiceras två gånger i månaden.

Publiceringarna sker efter en bearbetning av svaren från en nationell remissrunda och redaktionell kontroll. Inför och efter publiceringen har regionerna möjlighet att göra lokala tillägg till de nationella rekommendationerna.

För att planera produktionen av tillägg och implementering kan behöriga i regionerna följa rekommendationernas status i IT-verktyget som används för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. För att informera andra intressenter publiceras två gånger i månaden listor med reviderade rekommendationer på kunskapsstyrningvard.se.

Alla rekommendationer och tillägg i Nationellt kliniskt kunskapsstöd kan hämtas för att visas i egna webbsystem. Innehållet visas även på nationelltklinisktkunskapsstod.se.