Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 mars 2021

Kontakt

Utbildning i förändringsarbete kopplat till Graviditetsenkäten

Hundratals kvinnor svarar varje dag på Graviditetsenkäten. För att svaren verkligen ska komma vården till nytta ordnar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en riktad utbildning i förändringsarbete.

Inom ramen för satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård, som har ett nära samarbete med Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning samt Graviditetsregistret, påbörjades Graviditetsenkäten den 1 december 2020.

Enkäten skickas till kvinnor vid tre tillfällen:

  1. Gravida i vecka 25
  2. Åtta veckor efter förlossning
  3. Ett år efter förlossning.

900–1 000 enkäter skickas ut varje dag och svarsfrekvensen är god. Det finns även möjlighet att lämna fritextsvar i varje enkät.

Syftet med Graviditetsenkäten är att utveckla vårdkedjan före-under-efter graviditet. Som ett stöd för verksamheterna inom vårdkedjan erbjuder SKR en utbildning i att leda utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig till personer i regionerna som har i uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten. Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Utbildningen hålls vid tre tillfällen under maj till september. Den är en specialanpassad version av SKR:s utbildning ”Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg”.

Läs vidare