Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2020

Kontakt

Utredning klar: samverkan mellan stat, regioner och kommuner bör stärkas

Utredningen Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård presenteras 24 juni. I den står att det behövs långsiktiga förutsättningar för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

I samband med presentationen av utredningen, publicerades en debattartikel i Dagens medicin. Bakom den står bland andra Mats Bojestig, ordförande i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Ladda ner utredningen på regeringen.se

Debattartikel i Dagens medicin